Sosyal Güvenlik Kurumu Nedir?

Sağlık yardımları Kurumca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ödenecek bedellerinin bildirildiği, Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğdir.